2

Refractory onychomycosis due to Trichophyton rubrum: combination therapy with itraconazole and terbinafine
 

Abstract

Objectives: Evaluate the efficacy and tolerability of itraconazole plus terbinafine for refractory onychomycosis. This is a prospective clinical trial. Patients with proven Trychophyton rubrum onychomycosis of toenails were enrolled; the treatment consisted of weekly administration: itraconazole 200mg/day and terbinafine 250mg/day, for four months. Results: Thirty-two patients with onychomycosis were studied. Twenty-eight cases had distal subungual onychomycosis and 4 total dystrophic onychomycosis. At the end of the follow-up 17/32 patients had clinical and mycologic cure (53.12%), 5 had clinical improvement only (15.6%), and 10 (31.2%) failed. Conclusion: Weekly alternate therapy with itraconazole + terbinafine represents a safe rescue treatment.

 


Streszczenie

Cel: Ocena skuteczności i tolerancji itrakonazolu plus terbinafiny w opornej na leczenie grzybicy paznokci. Jest to prospektywne badanie kliniczne. Pacjentów z potwierdzoną grzybicą paznokci wywołaną przez Trychophyton rubrum zakwalifikowano do badania; leczenie polegało na cotygodniowym przyjmowaniu: itrakonazol 200 mg/dobę i terbinafiny 250mg/dobę, przez cztery miesiące. Wyniki: Przebadano trzydziestu dwóch pacjentów z grzybicą paznokci. Dwadzieścia osiem przypadków miało dystalną podpaznokciową grzybicę paznokci, a czterech całkowicie dystroficzną grzybicę paznokci. Pod koniec obserwacji 17/32 pacjentów było wyleczonych klinicznie i mykologicznie (53,12%), u 5 uzyskano tylko poprawę stanu klinicznego (15,6%), a u 10 (31,2%) leczenie nie powiodło się. Wnioski: Cotygodniowa zastępcza terapia itrakonazol + terbinafina stanowi bezpieczną metodę leczenia w takich pryzpadkach.