3

Upregulation of anti-human ribosomal protein S6-p240, topoisomerase II ά, cyclin D1, BCL-2 and anti-corneal antibodies in acute psoriasis

 

Abstract

Background. The immunopathogenesis of psoriasis is complex, and involves alterations in the innate immunologic system Case Report: A 57-year-old female was evaluated for the presence of rapidly appearing plaques on the knees and elbows. Methods: Skin biopsies for hematoxylin and eosin examination, as well as for direct immunofluorescence and immunohistochemistry analysis were performed. Results: H&E examination demonstrated classic features of psoriasis. Direct immunofluorescence revealed positive anti-corneal antibodies with several immunoglobulins, as well as positivity to upper and deep small dermal blood vessels. Immunohistochemistry revealed an increased expression of survivin, anti-human-ribosomal protein S6-p240, Topoisomerase II ά, cyclin D1, and Bcl-2 in lesional plaques. Conclusions: The pathobiology of psoriasis seems to involve a series of molecules involved in a complex interaction between the inflammation itself, cell cycle regulation, and ectopic expression of selected molecules.

 


Streszczenie

Wstęp: Immunopatogeneza łuszczycy jest skomplikowana i obejmuje zmiany we wrodzonym systemie immunologicznym. Opis przypadku: U 57-letniej kobiety oceniano obecność szybko pojawiających się blaszek na kolanach i łokciach. Metody: Wykonano biopsję skóry z hematoksyliną i eozyną, jak również immunofluorescencję bezpośrednią i analizę immunohistochemiczną. Wyniki: Badania H & E wykazały klasyczne cechy łuszczycy. Immunofluorescencja bezpośrednia wykazała pozytywne przeciwciała przeciwko warstwie rogowej naskórka z kilkoma immunoglobulinami, a także była pozytywna w stosunku do powierzchownych i głębokich, małych naczyń krwionośnych skóry. Immunohistochemia wykazała zwiększoną ekspresję surwiwiny przeciwko ludzkiej rybosomalnej proteinie S6-p240, topoizomerazie II ά, cyklinie D1, i Bcl-2 w obrębie zmian plackowatych. Wnioski: W patobiologii łuszczycy wydaje się angażować seria cząsteczki zaangażowanych w złożone interakcje pomiędzy stanem zapalnym, regulacją cyklu komórkowego i ektopową ekspresją wybranych cząsteczek.