7

Gram-negative folliculitis. A rare problem or is it underdiagnosed? Case report and literature review
 

Abstract

Gram-negative folliculitis may be the result of prolonged antibacterial treatments in patients with acne and rosacea. It is caused by alteration of facial skin flora and the nasal mucous, a decrease of Gram-positive bacteria and a proliferation of Gram-negative bacteria (for example Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Klebsiella sp. and Proteus mirabilis). It should be considered in patients with acne who have not had a clinical improvement after 3-6 months of treatment with tetracyclines. The disease is underestimated, probably because bacteriological studies are rarely requested and the increased use of oral isotretinoin for acne management. One of the most effective treatments for Gram-negative folliculitis is oral isotretinoin (0.5-1 mg / kg / day for 4-5 months). We report the case of Gram negative folliculitis successfully treated with oral isotretinoin.

 


Streszczenie

Gram-ujemne zapalenie mieszków włosowych może być wynikiem długotrwałego leczenia przeciwbakteryjnego u pacjentów z trądzikiem i trądzikiem różowatym. Jest to spowodowane zmianą flory bakteryjnej skóry twarzy i błony śluzowej nosa, zmniejszeniem ilości bakterii Gram-dodatnich i wzrost liczby bakterii Gram-ujemnych (na przykład Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, sp Klebsiella. i Proteus mirabilis). Należy rozważyć u pacjentów z trądzikiem, którzy nie mieli poprawy klinicznej po 3-6 miesiącach leczenia tetracyklinami. Częstotliwość tej choroby jest zaniżona, prawdopodobnie dlatego, że badania bakteriologiczne rzadko są wykonywane i istnieje zwiększone używanie doustnej izotretynoiny w leczeniu trądziku. Jednym z najbardziej skutecznych metod leczenia Gram-ujemnych zapaleń mieszków włosowych jest doustna izotretynoina (0,5-1 mg / kg mc. / dobę przez 4-5 miesięcy). Prezentujemy przypadek Gram-ujemnego zapalenia mieszków włosowych skutecznie leczonego doustną izotretynoiną.