8

Erythematodes chronicus profundus as dermatology, surgery and cosmetology problem

 

Abstract

Lupus profundus is a rare skin condition originally described by Kaposi in 1883. It is a clinical variant of LE in which the deep dermis and subcutaneous fat are predominantly affected. A 38-year-old female presented with history of development of well-circumscribed patches of hair loss since 1994 year. In 2004 on the skin of left cheek she noticed a single erythematous plaque on which place later became dint of subcutaneous tissue. Today she has massive defects across whole scalp, right cheek and the upper part of left arm with multiple ulcers(fig.3and4). case reposrt, laboratory examinations, skin biopsy and influence of corticosteroids on further progression /regression of this disease.

 


Streszczenie

Lupus Profundus jest rzadkim schorzeniem skóry pierwotnie opisanym przez Kaposiego w 1883 roku. Jest to wariant kliniczny LE, w którym zmiany zlokalizowane są w przeważającym stopniu głęboko w skórze właściwej i tkance podskórnej. 38-letnia chora zgłosiła się z historią rozwiniętych, ograniczonych plackowatych ognisk utraty włosów od 1994 roku. W 2004 r. na skórze lewego policzka zauważyła pojedynczą rumieniową zmianę, w której miejscu później powstało wgłębienie do tkanki podskórnej. Obecnie pacjentka z rozległymi ubytkami na całej skórze głowy, policzkach i w górnej prawej części lewego ramienia, z wieloma owrzodzeniami. Opisano przypadek kliniczny, wykonane badania laboratoryjne, diagnostyczne oraz wpływ kortykosteroidów na dalszy rozwój / regresję choroby.