9

Granulosis rubra nasi – a case report. A literature review
 

Abstract

Granulosis Rubra Nasi (GRN), a rare childhood dermatitis that was also defined as "Acne papulo-rosacea of the nose". Is an inflammatory dermatosis which consists on erythema, papules and itch. The hyperhidrosis the most conspicuous features of the disease and small beads of sweat and erythema on the tip of the nose may often occur. Sometimes small red papules and comedo-like lesions may be present. Etiology is unknown. lt's uncommon, chronic process and benign course. Usually subsides spontaneously at adolescence. The treatment is symptomatic and cosmetic. An 14-year-old boy presented with erythematous lesions over the nose of childhood duration without sensitivity to sunlight. Physical examination showed also excessive sweating of the nose, and erythema of the nose covered by small pustules, papules ang macules. The patient responded well to low doses of oral Isotretinoine. Should remember GRN could be a complication of hyperhidrosis.

 


Streszczenie

Granulosis Rubra Nasi (GRN), rzadkie zapalenie skóry w dzieciństwie, które zostało również określony jako "trądzik grudkowo-różowaty nosa". Jest to zapalna choroba skóry, która polega występowaniu rumienia, grudek i świądu. Nadmierne pocenie się jest najbardziej wyrazistą cechą choroby, a małe krople potu i rumień na czubku nosa często mogą wystąpić. Czasami mogą być obecna małe czerwone grudki i zmiany zaskórnikopodobne. Etiologia jest nieznana. Często ma przewlekły i łagodny przebieg. Zwykle ustępuje samoistnie w wieku dojrzewania. Stosuje się leczenie objawowe i kosmetyczne. 14-letni chłopiec zgłosił się z rumieniowymi zmianami na nosie trwającymi od dzieciństwa, bez wrażliwość na światło słoneczne. Badanie lekarskie wykazało również nadmierne pocenie się na nosie, rumień w nosie w obrębie drobnych krostek, grudek i plamek. Pacjent dobrze zareagował na małe dawki doustnej izotretinoiny. Należy pamiętać, że GRN może być powikłaniem nadmiernej potliwości.